לצורך קבלת משכנתה נדרשים מסמכים שונים על הלווים, הנכס וההתנהלות הבנקאית. הטבלה שלמטה מפרטת את המסמכים השונים הדרושים לכל סוג עסקת רכישה או בניה. מומלץ להדפיס את הטבלה ולסמן ב- V כל מסמך שאספתם במסגרת ההכנסה למשכנתה. מסמכים המודגשים בקו – קישור, הם מסמכים שלחיצה עליהם תביא אתכם להסבר ודוגמה. דגשים לצילום מסמכים לצורך העברתם בצורה דיגיטלית:

  • תעודת זהות יש לצלם כולל ספח פתוח כך שרואים את כל המקומות בהם אמורים להירשם ילדים. תעודת זהות ביומטרית יש לצלם משני הצדדים.
  • מומלץ לסרוק עם סורק ולא לצלם בטלפון. אם מצלמים בטלפון יש לעשות זאת עם אפליקציה ייעודית דוגמת CamScanner.

מקרא לסוגי עסקאות בטבלה שלמטה:

  • י2ט – דירת יד שניה הרשומה בטאבו
  • י2 – דירת יד שניה הרשומה בחברה משכנת
  • ק – דירה מקבלן – דירה חדשה
  • מל – מחיר למשתכן
  • בע – בניה עצמית
  • ת – עסקת תמ"א
  • מי – מיחזור משכנתה

י2טי2קמלבעתמי
תעודת זהות עם ספח פתוחOOOOOOO
יפויי כח חתומיםOOOOOOO
דפי תנועות חשבון בנק שלושה חודשים אחרוניםOOOOOOO
צילום שיק או אישור ניהול חשבוןOOOOOOO
דוח יתרות כוללOOOOOOO
אישורים על הכנסות
שכיר: שלושה תלושי שכר אחרוניםOOOOOOO
עצמאי: עדות להכנסות שנתיים מלאות – שומת מסOOOOOOO
עצמאי – הצהרת רואה חשבון לשנה שוטפתOOOOOOO
עדות להכנסות נוספות אם ישנןOOOOOOO
אישור מעסיק על חזרה לעבודה לאחר חופשת לידהOOOOOOO
שכיר בחברה בבעלותו – דו"ח מבוקר אחרון ומאזן בוחןOOOOOOO
בן זוג שעובד אצל בת זוגו והפוך – דוח 106 שנתייםOOOOOOO
הוצאות
גרוש/ה: הסכם מזונותOOOOOOO
דו"ח הלוואות קיימות אם ישנןOOOOOOO
דו"ח יתרות משכנתה קיימתO
דו"ח התנהלות משכנתה קיימת שנתיים אחרונותO
מידע על הנכס
נסח טאבוOOO
אישור זכויות מרמ"י או המנהל האזרחיO
אישור זכויות חברה משכנתO
חוזה חכירה מול המנהלO
הסכם תמ"אO
חוזה רכישהOOOOO
תכניות והיתר בניהO
הודעת משרד השיכון על אישור להשתתף בהגרלהO
הודעת זכיהO
מסלול זכאות – רק אם הוגדר שימוש במסלול זה
תצהיר אחיםOOOOOOO
אישור שירות צבאי / שירות לאומיOOOOOOO
תשלומים שבוצעו עבור הנכסOOOOOO
שוברים ששולמוOOO
אישור דיווח למס שבח – מש"חOOOOOO
דיווח על רכישת מגרשO

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.