ראשי » ביטוח משכנתה

במסגרת הדברים שיש לעשות לפני שהבנק מעביר את כספי המשכנתה יש צורך בביטוח חיים לכל אחד מלווי המשכנתה וכן ביטוח לדירה הנרכשת. בדירת קבלן יש לעשות בטוח לדירה רק כשמקבלים אותה. עד אז חותמים על התחייבות לעשות ביטוח זה והסכמה שהבנק יעשה על חשבונכם אם לא תעשו. מטרת ביטוחי החיים למשכנתה הינה להבטיח את המוניטין של הבנק. לכאורה, כספי הבנק מובטחים – יש לו את הדירה כבטוחה. בפועל הבנק לא רוצה להיות במצב בו יצטרך להסביר בתקשורת וכו' איך הוא מוציא מהדירה אלמנה ויתומים ולכן מבחינתו ששני בני הזוג ישלמו על ביטוח חיים ובמקרה ואחד מהם ימות טרם זמנו, כלומר לפני שהסתיימה המשכנתה – חברת הביטוח תפרע את כל המשכנתה. ביטוח הדירה עונה על צורך דומה. אם המשפחה לא תשלם את המשכנתה, הבנק ירצה לעכל את הדירה ולמכור אותה. היה ויש נזקים גדולים בדירה, הבנק לא יוכל למכור אותה. לכן הוא מבקש ביטוח לדירה כך שבמידה ויהיה נזק, חברת הביטוח תתקן הדירה.

כמו במשכנתה גם בביטוחים הנלווים למשכנתה יש לנהל משא ומתן עם חברות הביטוח השונות כדי לקבל ביטוח במחיר נמוך ככל האפשר. גם סוכנות הביטוח של הבנק תציע את הצעתה אשר במקרים רבים יקרה יותר מהצעות שאפשר לקבל באופן פרטי.