אני שואף לשפר את המצב הכלכלי של אלפי משפחות בישראל. לדעתי כל משפחה יכולה לשפר את מצבה הכלכלי.

שיפור מצבן הכלכלי של משפחות ויחידים בישראל מבוצע על ידי באמצעות הפצת ידע כלכלי המעודד לקיחת אחריות אישית ומקטין את פערי הידע בין הציבור לבין תאגידים שונים כגון הבנקים, חברות הביטוח ואחרים אשר מטבע הדברים שואפים לכך שהלקוחות – המשפחות, ישלמו כמה שיותר.

פעולותיי להפצת ידע כלכלי משפר חיים כוללות:

ערכים

לדעתי הדבר שמכשיל משפחות רבות היא שקר עצמי. לדוגמה: כשנהיה חייבים נוכל להילחץ ולשלם את המשכנתה (ואז בסוף הלחץ יגרום לנו להתגרש) או "אין לנו מינוס" (אבל יש מלא הלוואות).

אני לא אייפה לכם את המציאות ולא אתנחמד אליכם. במקום בו אחשוב שלא כדאי לכם לבצע משהו, לא אמליץ לכם לבצעו.

האינטרס היחיד שאראה לנגד עיני הוא האינטרס שלכם. איני מקבל תשלום או כל טובה אחרת מאף גורם מלבדכם. חריג יחיד לעניין זה הוא משכנתה הפוכה מחברת הביטוח כלל אשר פועלת במתווה סוכני הביטוח ומתגמלת יועצים שמפנים אליה לקוחות. אני ממעט לעבוד איתם אך אם אחשוב שזה הפתרון הטוב ביותר עבורכם ואקבל תגמול כלשהו איידע אתכם ואתן לכם לבחור בין קבלת התגמול אליכם או העברתו לעמותת צדקה לבחירתם.

מחירי השירותים שלי תמיד יהיו שקופים וברורים עוד לפני ההגעה לפגישה או תחילת תהליך. כחלק משקיפות זו המחירים כוללים מע"מ ואת כל תנאי העסקה וזאת עוד לפני שאתם מגיעים.

אני מתחייב לאמינות כלפי הלקוחות, העובדים שלי, הספקים, רשויות המדינה והגורמים הנותנים משכנתה.

אני מתחייב לשמירה קפדנית של הפרטיות והסודיות של הנתונים הנמסרים לי. לאורך השנים טיפלתי במאות לקוחות וגם בידוענים רבים. לעולם לא אמסור מידע על לקוח לאחר וגם לא את עובדת היותו של אדם לקוח שלי לא אמסור אלא אם התיר לי זאת אותו אדם במפורש.