בנק ישראל מפרסם בכל חודש את הריביות הממוצעות של משכנתאות. הדו"ח של בנק ישראל לוקה אמנם בחסר רב בגלל עירוב של הלוואות כתוצאה מרכישה לעומת מיחזורים, חלוקהק לא מספקת לפי אחוזי מימון, סוגי לקוחות או תדירות שינוי ריבית. לצורך הדוגמה, הלוואות פריים נספרות בממוצע כהלוואות לא צמודות יחד עם המשתנה כל חמש שנים לא צמודה. ראוי יותר היה שבנק ישראל במקום לפרסם גליונות אקסל, היה מפרסם את המידע הגולמי וכך חברות פרטיות היו יכולות לנתחו כרצונן. ברם, זה מה שיש וניתן לקבל מושג לפחות לגבי מגמות בדוחו"ת אלו.

ריבית ממוצעת משכנתאות צמודות למדד

http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Data/Pages/mortgagee.aspx

ריבית ממוצעת הלוואה שאינה צמודה

http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Data/Pages/MorgageRate.aspx

אוסף דוחו"ת על ריביות משכנתאות

דו"ח מעט מורכב יותר אך מדבר רק על משכנתאות לדיור בניגוד לקודמים המחברים יחדיו הלוואות לדיור ולכל מטרה

http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Data/Pages/HousingLoan.aspx

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *