היטל השבחה הוא מס המוטל על בעל קרקע בעת שהרשות המקומית שינתה את המגבלות הקיימות על הקרקע באופן המעלה את ערכה. לדוגמה אם אני מחזיק מגרש ריק אשר מותר לבנות עליו שתי קומות בלבד והעירייה החליטה שמעתה אפשר יהיה לבנות על המגרש ארבע קומות. ברור שערך המגרש יעלה וחצי מעליית הערך של המגרש תשולם לעירייה כהיטל השבחה. מועד התשלום הוא בעת מכירת הנכס. שימו לב להבדל לעומת מס שבח.

מס שבח מתייחס לעליית ערך ללא קשר לסיבה בעוד שהיטל השבחה מתייחס רק לעליית ערך כתוצאה מפעולה יזומה של הרשות המקומית. בהיטל ההשבחה מאלו שערך הקרקע שלהם עלה כתוצאה מפעילות העירייה משתמשים כדי לפצות בעלי קרקעות שערך הקרקע שלהם נפגע כתוצאה מהחלטות אחרות ויש צורך לפצותם, למימון תכנון השינויים שהביאו להשבחה ולמטרות אחרות שהתיר החוק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *