ראשי » בלוג » הקלות בזמן מבצע צוק איתן

הקלות בזמן מבצע צוק איתן

שרי האוצר והמשפטים החליטו על מספר הקלות לנוטלי משכנתאות ולבעלי חוב אחר בזמן מבצע צוק איתן. 

הקלות בנושא משכנתאות

  1. לווים אשר יש להם הלוואה לדיור (משכנתא), יוכלו לפנות לבנק בו מתנהלת הלוואתם בכדי לדחות שני תשלומי משכנתא (גרייס). יש לשים לב כי דחיה כזו מחויבת בריבית.
  2. לווים אשר זכאים לפנות לועדה המיוחדת להקלה, יוכלו לעשות זאת עד ה- 31.8.2014 ללא חקירת יכולת כלכלית, באמצעות בקשה שתישלח דרך הבנק בו מתנהלת הלוואתם.
  3. פנוי מבתים לחייבים שלא שילמו חובם, יידחה עד לאחר המבצע.

ההקלות בנושאי משכנתא ניתנות ללא קשר למקום מגורי הלווה או היותו במילואים במהלך המבצע.

 

הקלות לחייבים אחרים

הקלות אלו ניתנות רק לשתי קבוצות בעלי חוב:

  1. אנשים שכתובתם או כתובת העסק שלהם (אם מדובר בחשבון עסקי) הינם בישובים לגביהם הוכרז מצב מיוחד (40 ק"מ מעזה).
  2. אנשים אשר נקראו לשירות מילואים מיוחד (צו 8).

במסגרת ההקלות, לא יהפוך הבנק חשבון עו"ש לחשבון מוגבל עקב שיקים שחזרו בתקופת המבצע.

ציטוט מתוך הודעת המפקח על הבנקים:

"נוכח הימשכות המצב המיוחד בעורף והחשש לפגיעה כלכלית באזרחים פרטיים, בתעשייה,
במפעלים ובעסקים הקטנים והבינוניים באזורים נוספים בארץ הנכם מתבקשים להפעיל שיקול
דעת ולבחון כיצד ניתן להקל על אוכלוסיית לקוחות זו" . כלומר הבנקים נדרשים להפעיל שיקול דעת נוסף ולהשתדל להקל גם על שאר האוכלוסייה.

 

קישור להודעת המפקח על הבנקים

 

 

ראשי » בלוג » תלונות נגד הבנקים 2013

תלונות נגד הבנקים 2013

בשבוע שעבר פרסם המפקח על הבנקים את סיכום התלונות נגד הבנקים בשנת 2013. בסיכום של המפקח ניתן ללמוד רבות על המקומות בהם שגו הבנקים בהתנהלותם מול הלקוחות. במאמר זה אסקור שגיאות והטעיות של הבנקים בנושא משכנתאות. חשוב לכל לקוח להכיר נושאים אלו כדי לעמוד איתן מול פקידי הבנק (מוכרי המשכנתאות) אשר פעמים רבות טועים ומטעים, מתוך אינטרס או מתוך בורות.

חשוב לכל אזרח לדעת שיש לו כתובת עם שיניים אשר יכולה לכפות על הבנקים תיקון ופיצוי במקרה של שגיאה בהתנהלותו.

דוגמאות לתלונות על הבנקים בנושאי משכנתאות אשר נמצאו מוצדקות

אישור עקרוני למתן משכנתא

לקוח קיבל אישור עקרוני למתן משכנתא מבנק מסוים. לאחר מכן פנה הלקוח לבנקים נוספים כדי לקבל הצעות מתחרות. עם הצעות אלו חזר לבנק הראשון. בשלב זה, מוכר המשכנתאות של הבנק הראשון לא סיפק ללקוח הצעה מתוקנת ומודפסת כהלכה אלא רק בעל פה ובצילום מסך של המחשב שלו.

ניהול משא ומתן עם כל הבנקים הוא אחד העקרונות החשובים לקבלת הלוואה מיטבית. אופן ביצוע של משא ומתן יעיל בעניין זה נכתב רבות באתר זה ובספר שלי. על פי הוראת הפיקוח על הבנקים מספר 451, הבנק חייב לספק ללקוח אישור עקרוני מודפס כהלכה על מסמך רשמי עם כל  שינוי בתנאים ואסור לו להסתפק בהודעה בעל פה או במסמך מאולתר דוגמת צילום מסך.

תלונת הלקוח נמצאה מוצדקת.

 

 סירוב הבנק לתת משכנתא לאחר אישור עקרוני

כפי שצויין לעיל, אישור עקרוני מהווה התחייבות של הבנק (למשך לפחות 12 ימים) לתת משכנתא בתנאים המצוינים באישור העקרוני.

לקוחה של בנק קיבלה ממנו אישור עקרוני למתן משכנתא. מאוחר יותר עיכב הבנק את מתן המשכנתא בפועל בטענה שללקוחה יש חוב אשר מטופל על ידי ההוצאה לפועל.

תשובת הפיקוח על הביטוח: לפני מתן האישור העקרוני מסרה הלקוחה לבנק את כל המסמכים והאישורים שנדרשה להביא ועל פיהם נתן הבנק את האישור העקרוני. חובה של הלקוחה לבנק אינו קשור לעסקה זו והבנק ידע עליהם טרם מתן האישור העקרוני. לפיכך, גם אם האישור העקרוני ניתן בטעות, חובה על הבנק לכבדו ואסור לו לעכב את מתן ההלוואה.

התניית תנאים למכתב כוונות

מכתב כוונות הוא הודעה של הבנק אשר יהיה מוכן לבטל את המשכנתא וכל השעבודים על דירה מסוימת כאשר יקוימו תנאים מסוימים. מכתב הכוונות כולל בין השאר את סכום החוב המדויק של הלקוח. עם מסירת סכום זה לבנק, מתבטלת למעשה המשכנתא. בעת מכירת דירה ממושכנת, יש למכתב כוונות משמעות גדולה. גם בעת העברת משכנתא מבנק לבנק נדרשים למכתב כוונות. במקרה כזה, אין כמובן לבנק כל עניין בהקלת התהליך.

לקוחה התלוננה על כך שבנק דורש ממנה נסח טאבו או אישור זכויות במקרקעין כתנאי לקבלת מכתב כוונות.

תשובת המפקח על הבנקים: אסור לבנק להתנות מתן מכתב כוונות באישורים נוספים.

 

המסמך המלא של הפיקוח על הבנקים

 

הגשת תלונה לפיקוח על הבנקים על בנקים או חברות כרטיסי אשראי יכולה להתבצע על ידי פניה ל-

o          אתר האינטרנט: http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/Pages/Default.aspx
o          טלפון: 02-6552680
o          פקס: 02-6669077
o          דואר: ת"ד 780 ירושלים 91007.