כדי לקבל משכנתה יש לאסוף נתונים ומסמכים שונים. באמצעות הטופס שלמטה תוכלו להעלות את המסמכים הדרושים לפי סוג העסקה וכן למסור את הנתונים. יש להקפיד על דיוק בנתונים ועל מסמכים המצולמים באיכות גבוהה. אנו נוכל לפנות לבנק לאחר איסוף כל המסמכים. בכל שלב בטופס ניתן לשמור ולהמשיך מאוחר יותר. אנו יודעים כי מילוי טופס זה אינו קל אך התגמול (דירה) יהיה גדול. בהצלחה.