בנית תוכנית ליעדים המשפחתיים השוטפים והחד פעמיים. היערכות להוצאות או השקעות גדולות בעתיד

בדיקת הערכות לגיל פרישה ולסיכונים – מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות, סיעודי.

ייעוץ וליווי אישי ומשפחתי מלא של 2-3 פגישות (או יותר, לפי הצורך), אשר מקיף את כלל הנושאים הכלכליים של המשפחה, תוך שימת דגש על התוכניות לעתיד והפערים בין המצב המצוי לרצוי.

כחלק מהתהליך, אנחנו מכינים חוברת מסודרת ובה עיקרי הנושאים הבאים:

פתיחת עיניים (ניתוח המצב הקיים):

 • תזרים הכנסות והוצאות
 • מאזן משפחתי – נכסים מול התחייבויות
 • ניתוח ההלוואות
 • בחינת המשכנתה

הגנות כלכליות:

 • ביטוחי חיים – כמה זה עולה, מה יקבלו השארים והאם זה יספיק להם
 • ביטוח סיעודי – מה יש והאם זה מספיק
 • ביטוחי בריאות – כמה זה עולה
 • פנסיה – מה הצבירה ומה הקצבה הצפויה
 • ניתוח תקופת הפנסיה – האם זה מספיק ומה המשמעות לסגור את הפער

יעדים משפחתיים:

 • יעדי בלת"מ ויציבות כלכלית
 • יעדים שוטפים (למשל החלפת רכבים, חופשות זוגיות/משפחתיות וכו')
 • יעדים חד פעמיים (למשל שיפוץ, בר/בת מצווה, לימודים של בני הזוג וכו')
 • יעדים לילדים (למשל חסכון ללימודים גבוהים, חתונה, עזרה בדירה וכו')
 • סה"כ יעדים ותוכנית עמידה ביעדים

סיכום המצב הקיים והאתגרים הכלכליים של המשפחה

 • הצגת חלופות לפתרון
 • משימות לביצוע

עלות התהליך הכולל 7400 שקלים כולל מע"מ