ראשי » בלוג » תצהיר אחים

תצהיר אחים

הלוואת זכאות היא רכיב במשכנתה אשר ניתן על ידי המדינה דרך הבנק לרוכשי דירה ראשונה. סכום ההלוואה נקבע לפי פרמטרים שונים ובכללם מספר האחים והאחיות של כל אחד מהלווים. במסגרת המסמכים שיש להביא לבנק כדי לקבל את רכיב הזכאות, אם חושבים שכדאי להשתמש ברכיב זה, ישנו טופס הנקרא תצהיר אחים. אפשר להוריד טופס זה מכאן ויש למלותו ולהביאו לבנק.

ראשי » בלוג » דו"ח יתרות

דו"ח יתרות

דו"ח יתרות הוא דו"ח אשר מציג את היתרות שיש לנו בכל אחד מאפיקי החיסכון, ההשקעה והאשראי של הבנק. בדו"ח זה אפשר לראות כמה כסף יש לנו בעו"ש, בפקדונות, בניירות ערך, בהלוואות וכו'. אין מה להילחץ מזה שנניח לא רואים כסף בחשבון אם כבר שילמנו חצי מיליון שקלים עבור הדירה ועכשיו צריך עוד מיליון כדי להשלים את העסקה. הבנק פשוט רוצה לראות שעל פי מה שהוגדר, למשל רכישה של דירה במחיר 1,500,000 שקלים עם מיליון משכנתה, אפשר יהיה להשלים העסקה עם הכסף שיש. כלומר ששולמו חצי מיליון ועוד מיליון מהבנק כהלוואה.

דוגמה – דו"ח יתרות בנק הפועלים

דוח יתרות פועלים
דו"ח יתרות בנק הפועלים

דוגמה – דו"ח יתרות לאומי

דוח יתרות בנק לאומי
דו"ח יתרות בנק לאומי
ראשי » בלוג » אישור עקרוני למשכנתה

אישור עקרוני למשכנתה

אישור עקרוני למשכנתה הוא מסמך המאשר כי הבנק יהיה מוכן לתת לנו משכנתה בתנאים הכתובים באישור. מסמך זה מפרט את סכום המשכנתה, המסלולים השונים עם התנאים כגון ריבית, מספר שנים וכו'. בחלקו השני של האישור העקרוני כתובים תנאי סף שונים לקבלת המשכנתה. תנאי סף הקיים בכל אישור הוא למשל ששמאי מטעם הבנק יראה את הדירה ויאשר את ערכה. תנאים נוספים יכולים להיות מסוגים שונים. לאחרונה הגשתי לבנק חוזה רכישה בו מספר הזהות של המוכרת היה שגוי. ניתן אישור לעסקה אך עם תנאי מקדים להעברת הכסף שהחוזה יתוקן. 

אישור עקרוני הוא מסמך מחייב בתנאי שכל הנתונים הנמצאים בו ואשר נמסרו על ידי הלווה הינם נכונים. נתונים לדוגמה הינם הכנסת הלווה, התחייבויות נוספות שלו (הלוואות קודמות, מזונות וכו') ושווי הדירה. את שווי הדירה כאמור יאמת השמאי של הבנק. 

אישור עקרוני הוא תמיד בכתב. רבים חושבים שאם המוקדן בבנק אמר משהו בנוסח "יש לך אישור" אז זהו אישור. לא כך הוא הדבר. רק אישור בכתב שווה משהו וגם באישור בכתב יש לקרוא בעיון את כל הסייגים לאישור. 

דוגמת אישור עקרוני למשכנתה
ראשי » בלוג » שומת מס הכנסה – הצהרת רואה חשבון

שומת מס הכנסה – הצהרת רואה חשבון

כדי לתת הלוואה צריך הבנק לגבש דעה לגבי יכולת הלווה להחזיר את ההלוואה. לשם כך מברר הבנק מהן הכנסות הלווה. אצל שכיר העניין פשוט יחסית. אצל עצמאי העניין מעט מסובך יותר. בנקים שונים מפעילים שיטות שונות כדי להתייחס להכנסות העצמאי. בכל הבנקים נקבעת הכנסת העצמאי על ידי שילוב בין בין שומת מס הכנסה אחרונה (או שתי שומות אחרונות לעתים) יחד עם הצהרות רואה החשבון לגבי ההכנסות מאז השומה האחרונה ועד יום בקשת המשכנתה. 

דוגמה לשומת מס הכנסה

שומת מס הכנסה

אפשר לראות בשומה שלמעלה את סך ההכנסות של כל אחד מבני הזוג, את תשלומי המסים ואת ההכנסה נטו. חלוקה של ההכנסה נטו לשנה ב- 12 (מספר החודשים) היא ההכנסה החודשית בשנת השומה. 

כיוון שהשומה ניתנת לתקופה שהסתיימה בעבר, נדרשים העצמאים לספק גם הצהרות רואי חשבון לגבי התקופה שמהשומה האחרונה ועד היום. לצערם של רואי החשבון ויועצי המשכנתאות הפרטיים, כל בנק מבקש את הצהרת רואה החשבון על טופס שונה למרות שהתוכן די דומה. 

טפסי רואי החשבון של הבנקים השונים

לגבי לקוח שהינו בעל חברה בע"מ העניין סבוך יותר ולא ניכנס אליו במסגרת מאמר זה. יש לשים לב כי ניסיון להסתיר מהבנק שהברה בה אתה עובד הינה בבעלותך או בבעלות בן משפחה מדרגה ראשונה כגון אבא/אמא נדון בדרך כלל לכישלון ועלול להכשיל את בקשת המשכנתה. לבנק אכפת כי החברה בבעלותך למרות שהצגת תלוש שכר כיוון שהבנק יודע שאם אתה (או אביך) בעל החברה תוכל לקבוע שכר כרצונך. 

ראשי » בלוג » אישור זכויות רשות (מנהל) מקרקעי ישראל

אישור זכויות רשות (מנהל) מקרקעי ישראל

הזכויות של אדם או חברה בנכס נדל"ן כלשהו רשומות בישראל במכמה מוסדות שונים ביחד או לחוד. הקרקע לצורך העניין רשומה ברשות מקרקעי ישראל (לשעבר מנהל מקרקעי ישראל), בטאבו או בטאבו ירדני עבור יהודה ושומרון. הדירה (על מגרש יכולות להיות דירות רבות בבית משותף) רשומה בטאבו, במנהל או בחברה הקבלנית שבנתה את הבניין (החברה המשכנת). בדירות אשר אינן רשומות עדיין בטאבו מסיבות שונות נרצה לראות את זכויות המוכר בדירה ברשות מקרקעי ישראל באמצעות אישור שהם יוציאו עבורינו. דוגמת אישור למטה:

אישור רשות - מנהל מקרקעי ישראל