ראשי » בלוג » הלוואת בוליט

הלוואת בוליט

מה זה הלוואת בוליט ?גרף הלוואת בוטליט

הלוואה זו נושאת את השם הלועזי Bullet (קליע, כדור) והיא מבטאת הלוואה בה בכל חודש אנו משלמים רק את הריבית ואת החוב נשלם בתשלום אחד בסוף התקופה. הלוואה זו הינה הלוואה זהה להלוואה בגרייס חלקי.

נניח שאנו זקוקים למאתיים אלף שקלים למשך שנתיים ורוצים בשנתיים אלו   החזרים מזעריים. תרחיש מתאים הוא למשל במצב בו אנו משלמים משכנתא על    הדירה הקיימת שלנו אך רכשנו דירה חדשה אליה נעבור עוד שנתיים. תשלום עבור שתי המשכנתאות קשה לנו ולכן עד מכירת הדירה הקיימת נרצה למזער את תשלומי ההלוואה החדשה.

אם ריבית השוק הינה 3% לשנה (קבועה לא צמודה) אז עבור הלוואה של 200,000 שקלים לשנתיים נשלם כל חודש:

בהחזרים על פי שיטת שפיצר – 8,596 שקלים ובסך הכל התשלומים שלנו לבנק הינם 206,310.

בבוליט לשנתיים נשלם כל חודש רק 500 שקלים אבל בסוף השנתיים נישאר חייבים לבנק 200,000 שקלים. יחד עם פירעון ה- 200,000 שקלים, יצא ששילמנו לבנק 212,000 שקלים.

כלומר הרצון לשלם משך השנתיים 500 שקלים במקום 8500 בערך, עלה לנו כ- 5,700 שקלים עבור 200,000 שקלים.


Optin Architect

איטואיטיבית אמור להיות לנו ברור שככל שנשלם פחות בכל חודש, כך התשלום הכולל יגדל. כאשר אנו משלמים בכל חודש, החוב יורד ואז הריבית של החודש העוקב מחושבת על פי חוב קטן יותר.

נקודה זו הינה חשובה ביותר. רבים אינם לוקחים בחשבון את עלות המימון כאשר הם בוחרים למשל לשלם לקבלן שלוש שנים לפני קבלת הדירה. בשנים אלו אי אפשר לשלם גם שכירות וגם משכנתא ולכן בוחרים בהלוואת בלון. החישובים למעלה בוצעו על הלוואה שאינה צמודה. הלוואה צמודה הייתה מייקרת את המהלך אף יותר.

לסיכום,

הלוואת בלון/בוליט/גרייס הינה הלוואה יקרה. חובה (!) לחשב את העלות הכוללת של הלוואה זו לפני בחירה בפתרון זה. במידה ובוחרים בגרייס מלא (אפס תשלומים לאורך התקופה – הריבית נצברת לתוך התשלום האחרון), יש לבצע חישוב מה יהיה החוב ביום הפירעון.

מומלץ לבחון גם חלופות אחרות לבלון דוגמת דחיית תשלומים או בחירה בדירה עם מועד קבלה קרוב יותר.

על הקדמת תשלומים לקבלן כתבתי מספר מאמרים ניתן לקרוא אותם כאן: